Khung bằng khen A4-3707B

50,000 40,000 đ -20%

Kho hàng: Còn hàng

Khung băng khen a4 kích thước 21x30cm ( mặt phim, mặt kính,mặt mica )

Số lượng:

Khung bằng khen a4-377B

Kích thước vừa khổ a4. mặt trước được làm từ mặt phim, mặt kính, mặt mica, mặt sau được làm từ ván mdf

Khung bằng khen A4-3707B

Cuộn